I 2021 VAR DET 20 ÅR siden Den kulturelle skolesekken (DKS) ble en nasjonal ordning. Derfor har vi invitert en rekke bidragsytere til å dele sine erfaringer, refleksjoner og historier om verdens beste ordning for kunst- og kulturformidling til barn og ungdom.

I 20 ÅR HAR ALLE ELEVER I NORGE tatt del i kunst- og kulturopplevelser. De har møtt kunstnere, formidlere og utøvere, selv bidratt i kunst- og kulturproduksjon og fått oppleve noe av det beste kunst- og kulturlivet har å by på, – i skoletida. Dette har vi markert med et jubileumsskrift, og her finner du alle tekstene.

DKS 20 år

Heyy!

Heyy!

Dilara Vera Surbehan (19) om å delta i programrådsarbeid
og representere sin bydel, Oslo øst.

Livslysten og flyvedyktig

Livslysten og flyvedyktig

Av Else Blom, direktør for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Risans metode

Risans metode

Kunst kan gi nye blikk på steder og sette varige spor. I Nord-Norge har Kristin Risan vist vei.

Hei!

Hei!

Av Nora Wirkola Langli, elevrepresentant i programråd for litteratur i DKS, Troms og Finnmark.

Historien bak bildet

Historien bak bildet

Av fotograf Lars Opstad, som har jobbet mange år i Rikskonsertene og Kulturtanken.

Det du (ikke) ser

Det du (ikke) ser

Ville du turt å vise hvem du er inni deg? SKUP 2021 er kanskje årets modigste kunstprosjekt.

Sagt om Den kulturelle skolesekken

,,

Vår ambisjon for DKS de neste 20 årene er at barn og unge får et tidlig møte med profesjonell kunst og kultur, styrker sin kulturelle identitet og at elevene får en bedre skolehverdag med DKS.

Pandemien har vist oss at det er behov for å tenke nytt rundt formidlingsplattformen og selv om ingen er uenige i at møter ansikt til ansikt er det beste, har vi nå sett behov for å styrke de digitale møtene og samhandling gjennom disse.

Barb Lamprecht Wang, DKS Agder

,,

DKS bidrar i stor grad med å få kunst i flere former inn i skolen. Kunst kan kommunisere, provosere og brukes inn i læring.

Elin Birna Bjarkar, kulturkontakt Apalløkka skole i Oslo

,,

DKS på sitt beste er en rullgardin mot verden som kjærlig og tålmodig trekkes opp – med blikk for det andre, og hverandre. Og verden blir forhåpentligvis ikke helt den samme igjen.

Solfrid Sakkariassen, kommunekontakt Horten

,,

I løpet av 20 år har status for å skape produksjoner og formidle kunst og kultur til, for og med barn og unge endret seg betraktelig. Tilfanget av gode produksjoner har økt, og kunst- og kulturinstitusjoner har skjerpet sitt fokus på et ungt publikum.

DKS har også bidratt til at flere politikere har fått øynene opp for betydningen av et sterkt og aktivt kulturliv for de unge. Samtidig har det gitt elevene større bevissthet om kulturfeltet og forhåpentligvis skapt glede og engasjement hos mange.

Jorunn Dugstad, DKS Trondheim kommune

,,

Den kulturelle skolesekken er et kjempeviktig bidrag for elevene, slik at de blir eksponert for kunst og kulturopplevelser, som kanskje sår en liten spire for senere i livet. Tenk, 20-årsjubileum da! Og dette har jeg fått lov til å være en «lokal medhjelper» og del av i over halvparten av årene som kulturkontakt ved Dokka videregående skole.

Nina Thomlevold, kulturkontakt Dokka videregående skole

,,

DKS Lørenskog har sammen med kulturskolen produsert gode kulturminneproduksjoner som bidrar til lokal tilhørighet hos barn og unge, og stolthet over eget nærmiljø.

DKS fungerer som «limet» i samproduksjoner. Vi har utviklet rutiner for store samarbeidsprosjekter mellom skole, kulturhuset og andre lokale aktører.

Kjersti Østnes Eggum, leder for DKS i Lørenskog kommune

,,

Innlandet har svært varierende forutsetninger for kunst- og kulturtilbud. DKS har betydd og betyr en vesentlig forskjell både i tynt befolkede områder og i byene, ved å gi barn og unge et likeverdig kunst- og kulturtilbud.

Vi vil videreutvikle et modig og aktivt produksjonsmiljø for kunst- og kulturformidling til barn og unge ved å være en synlig regional og nasjonal leverandør av innhold til Den kulturelle skolesekken.

Rune Holme, seksjonsleder DKS Innlandet

,,

Hva elevene sitter igjen med etter et DKS-besøk er det nok like mange forskjellige svar på som det er elever. Vårt ønske er at elevene sitter igjen med både varige inntrykk, læring, opplevelser i fellesskap med andre og individuelt, og ikke minst – et ønske om å oppleve mer!

Odd Håvard Holtet, DKS-koordinator Alta

,,

DKS skal vekke undring og skape endring, utfordre elevane til å tenke og reflektere på nye måtar, bli opne og setje pris på mangfald. Elevane skal oppleve DKS-tilboda som relevante. Vi må derfor vere oppdaterte og kontinuerleg utvikle produksjonar som har rot i samtida.

Charlotte Espeland, DKS-koordinator Vestland

,,

DKS har bidratt til en anerkjennelse av barn og unge som målgruppe, og har med dette utvidet kunst- og kulturlivets nedslagsfelt. Kunstfeltet har fått en økt forståelse av at kunst for barn og unge kan være like kunstnerisk krevende og av like høy kvalitet som kunst for en voksen målgruppe.

Anette Storli Andersen, DKS-koordinator Vestfold og Telemark

,,

DKS-ordningen er helt avgjørende for at barn og unge skal få oppleve profesjonell kunst, gratis, i skolehverdagen. For mange barn er det først i skolesammenheng at de får sitt første møte med profesjonell kunst og kultur.

Maria Haukås, DKS Møre og Romsdal

,,

DKS har betydd at barn og unge «rykket opp» som en sentral målgruppe for tunge kulturinstitusjoner og kunstnere innen alle sjangre. DKS har skapt et næringsgrunnlag til enkeltkunstnere og kompanier som har spesialisert seg på tilbud til barn og unge.

Vi engasjerer våre beste kunstnere og formidlere fordi våre elever fortjener å få det beste vi har. Og vi har en klokkertro på at sterke kulturopplevelser setter seg som gylne øyeblikk og minner i menneskene som opplever dem.

Ketil Hustad, DKS Trøndelag