Podkasten Kulturtanker

Om kunst og kultur for, med og av barn og unge.

Lytt på Spotify

Kulturtanker er en podkast som en gang i måneden oppdaterer alle som har et hjerte som banker for kunst og kultur for, med og av barn og unge.

Kulturtanken lager denne podkasten fordi vi vil øke fokuset på kunst og kultur til barn og unge, diskutere temaer knyttet til det og vise fram noe av det utrolig gode arbeidet som gjøres rundt om i landet for å gi barn og unge opplevelser som de kan ta med seg videre i livet. Podkasten er tilgjengelig på Spotify, Apple, Google og andre podkast-tjenester.

Har du tips, tilbakemeldinger og ideer til temaer vi kan ta opp? Send gjerne til kommunikasjonssjef Agnieszka Bryn på ajb@kulturtanken.no

Episode 4: Medvirkning i DKS – Tre prosjekter å la seg inspirere av

I den nye stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur: Oppleve, skape, dele – kunst og kultur for, med og av barn og unge er ordet «medverknad» brukt 97 ganger. Politikerne ser viktigheten av å knytte barn og unge tett til egne kunst- og kulturopplevelser – og det gjør vi i Kulturtanken også.

Den kulturelle skolesekken er heldigvis en ordning preget av medvirkning. Og der vi i forrige episode møtte fire unge mennesker som fortalte om sin opplevelse av å medvirke i Den kulturelle skolesekken, skal vi i denne episoden av Kulturtanker høre om tre ulike medvirkningsprosjekter fra et DKS-perspektiv.

Episode 3: Hvordan er det å medvirke?

I den nye stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur: Oppleve, skape, dele – kunst og kultur for, med og av barn og unge er ordet «medverknad» brukt 97 ganger. Politikerne ser viktigheten av å knytte barn og unge tett til egne kunst- og kulturopplevelser – og det gjør vi i Kulturtanken også.

Den kulturelle skolesekken er heldigvis en ordning preget av medvirkning. I denne episoden av Kulturtanker møter vi fire unge mennesker som på ulikt vis har medvirket i DKS, for å høre hvordan det opplevdes for dem.

Episode 2: Digitale produksjoner i Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken skal gi kunst og kultur til alle barn i Norge. Men hva skal de få? Og hvordan?

Debatten om det digitale tilbudets plass  i DKS ble ikke et mindre relevant samtaleemne med covid-19. Digitale tilbud ble skapt i ekspressfart og med varierende hell – naturlig nok når det jobbes raskt og eksperimentelt.

I den siste tiden har det pågått et ordskifte om digitale produksjoner i DKS. Om verdien av digitalt tilbud og om hvordan og hvorfor vi trenger det. Diskusjonen fortsetter her i denne episoden av Kulturtanker.

Episode 1: 20 år med Den kulturelle skolesekken

2021 er et jubileumsår for Den kulturelle skolesekken. I år er det nemlig 20 år siden ordningen ble til en nasjonal ordning for alle skoleelever i Norge. Vi i Kulturtanken benytter anledningen til å dra i gang denne podkasten. I denne første episoden skal du møte tre unge mennesker som har hatt tilbud fra Den kulturelle skolesekken gjennom hele skoleløpet sitt. Og hos alle tre har det betydd noe varig.

Og – vi setter oss ned med Øystein Strand, direktør i Kulturtanken, for å gjøre opp status etter hans første år i jobben. Som ble helt annerledes enn han hadde sett for seg.