KJELL TEST UTEN ANIMASJONER

18.-19 MARS 2021

Tid: Torsdag, 18. mars 2021 kl. 09:00
Til: Fredag, 19. mars 2021 kl. 16:00
Sted: Strømmes på internet

Arrangementet strømmes, er gratis og åpent for alle.

To dager med fullspekket program

Kulturtankens årskonferanse

I mars 2021, torsdag den 18. og fredag den 19., arrangerer Kulturtanken årskonferanse for Den kulturelle skolesekken (DKS). Konferansen gjennomføres digitalt, og retter seg mot alle hvis hjerte banker for kunst og kultur for, med og av barn og unge.

Konferansens første dag er delt inn i tre bolker:

Bolk I handler om digital formidling i DKS. Da landet og skolene stengte ned i mars 2020 stoppet også DKS. Hva betød og betyr dette for den digitale kunst- og kulturformidlingen til barn og unge? Telemarksforskning, på oppdrag fra Kulturtanken, leder en erfaringsinnhenting og kartlegging av dette, og vi ser fram til å høre om og diskutere dette.

Bolk II handler om fagfornyelsen, DKS og skole. Kunnskapsløftet 2020 trådte i kraft ved skolestart i år. Hva betyr dette for kunst, kultur og DKS i skolen? I denne bolken får vi blant annet besøk av direktør for Utdanningsdirektoratet, Hege Nilssen.

Bolk III handler om kvalitet i kunst og kultur til barn og unge. Denne bolken programmeres i samarbeid med Kulturrådet, og pr. nå er rådsleder Lars Petter Hagen bekreftet til konferansen. Vi ser på kvalitet i et større, komparativt perspektiv. Hvor likt eller ulikt ser man på temaet i de skandinaviske landene? Og hvordan er det nå egentlig med dette med armlengdes avstand?

 

Våren 2021 vil Norges aller første kulturmelding for barn og unge, et samarbeid mellom Kultur- og Kunnskapsdepartementet, legges fram. Hva vil en slik melding inneholde, og hva vil den bety og kan den føre til? Konferansens andre dag vil handle om dette, og er vi riktig heldige presenteres meldingen av begge statsråder nettopp denne fredagen, på Kulturtankens årskonferanse.

.

Hvert møte med kunst og kultur er unikt.

Sammen kan vi gi elevene opplevelser som setter spor.

DIGITAL FORMIDLING 
– Før, under og etter pandemien

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Aksel Tjora

– professor i sosiologi
NTNU

Aksel Tjora er utdannet siv.ing (NTH 1991), cand.polit sosiologi (1995) og dr.polit sosiologi (1998) og ansatt på Institutt for sosiologi og statsvitenskap siden 1998. Forskningsinteresser omfatter sosial interaksjon og samfunnsutvikling i mange sammenhenger. Sentrale bidrag inkluderer boka Hva er fellesskap (2018) og utvikling av stegvis-deduktiv induksjon (2009-2018) som strategi i kvalitativ forskning.  Tjora er også forskningsleder ved instituttet, leder av virksomheten Sosiologisk Poliklinikk og en aktiv stemme i offentligheten. 

KUNNSKAPSLØFTET 2020 – Hvordan påvirker fagfornyelsen kunst og kultur i skolen?

Fagfornyelsen er gjennomført, og har blitt til Kunnskapsløftet 2020. Nye læreplaner innføres gradvis, og skolefagene rammes inn av begrepet dybdelæring og et nytt kompetansebegrep. Overordnet del av læreplanverket legger vekt på at vi trenger barn og unge som reflekterer og er kritiske, og at skolens brede dannelsesoppdrag får en tydeligere plass i skolehverdagen. Hva er kunstens og kulturens rolle i dette, og hva slags villkår har kunst, kultur, og de estetiske fagene i Kunnskapsløftet 2020? Den kulturelle skolesekken skal samspille med læreplanene, men risikerer vi å iføre kunst og kultur en tvangstrøye om alt må kobles til læreplanmål 

I konferansebolken om DKS, skole og nye læreplaner spør vi ulike aktører om hva slags rom det finnes i skolen for kunsten og kultur sett gjennom Kunnskapsløftet 2020. 

Hege Nilssen er direktør i Utdanningsdirektoratet, og var sekretariatsleder for Ludvigsen-utvalget, som kom med en rekke råd og anbefalinger om fornyelse av Kunnskapsløftet (2006).  I sin presentasjon trekker hun linjer fra Ludvigsen-utvalget til dagens læreplaner, og reflekterer over samspillet mellom DKS og mål i læreplanene.   

Gjennom videoinnslag får vi innblikk i hvordan DKS kan arter seg for elever, lærere, forskere og utøvere. 

Konferansebolken blir avsluttet med en paneldiskusjonI panelet sitter Hege Nilssen (Utdanningsdirektoratet), Kristine Høeg Karlsen (leder av forskningsprosjektet pARTiciPED, som forsker på lærerutdanning og DKS), Marianne Lindheim (spesialrådgiver Kultur og Utdanning, KS), og Oddbjørn Osmundsen, som i tillegg til å være rektor på Eydehavn skole sitter i Kulturtankens brukerutvalg.  

 

Hege Nilsen

Hege Nilsen

Direktør i Utdanningsdirektoratet

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings.

Hege Nilsen

Hege Nilsen

Direktør i Utdanningsdirektoratet

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. 

Hege Nilsen

Hege Nilsen

Direktør i Utdanningsdirektoratet

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. 

KVALITET I KUNST OG KULTUR TIL BARN OG UNGE

Alle snakker om kvalitet. Alle har en mening om kvalitet. Alle synes at kvalitet er viktig.

I konferansens siste del, torsdag 18. mars, skal vi betrakte, diskutere, og omtale dette begrepet som ofte får sinnene i kok. Vi kommer til å få servert et perspektivmangfold, som forhåpentligvis bidrar til debatt, ny kunnskap og nye spørsmål.

Kunstløftet var Kulturrådets store kulturpolitiske utviklingsprosjekt fra 2008 til 2015. Rolf Engelsen, en slags pater familias for Kunstløftet, er invitert inn til en prat om hvorfor Kunstløftet ble opprettet, omfanget det hadde og hvilke store spørsmål det søkte å adressere?

Kunstløftet har hatt betydning for kunstnere som fikk støtte. Kanskje dette bidro til mer utprøving og mot i kunstformidlingen til barn og unge? Vi har invitert fire utøvere som alle var i starten av sine karrierer da de mottok midler via Kunstløftet. Hva har dette hatt å si for livene og karrierene til Gerd-Elise Mørland, Venke Sortland, Oda Radoor og Amina Sewali?

Så ser vi fremover. Med utgangspunkt i dagens situasjon for kunst og kultur for barn og unge i et kvalitetsperspektiv. Hva tar vi med oss videre fra Kunstløftets dager, det vil si hva gjør Kulturrådet i dag, hva bør og kan det gjøre, for kunst og kultur til barn og unge? Rådsleder Lars Petter Hagen bidrar med sine analyser.

Sist i denne bolken retter vi blikket utover. Stemmer det at Skandinavia er best i verden på kultur for barn og unge? I denne delen ønsker vi å løfte skandinaviske perspektiver på kvalitet i kunst for barn og unge med fokus på økt deltakelse og inkludering, bredde i uttrykk og medvirkning fra barn og unge. Vi liker å tro at de skandinaviske landene er så like, men er vi det?

Et skandinavisk stjernegalleri utgjør panelet som tar diskusjonen: Maria Utsi, rådsmedlem i Norsk Kulturråd, Simon Strømberg fra Svensk Kulturråd, danske Jeannette Ehlers; årets kunster 2020 i Danmark, og leder for Statens kunstfonds kunstutvalg.

Alle synes kvalitet er viktig. Men hvem definerer hva kvalitet er? Hva rommer begrepet? Hvor går balansen mellom kunstnerisk frihet og det å bidra til andre sektorers måloppnåelse? Hvordan sørger vi for at alle i kultur-Norge kan bidra med sin stemme? Målet er ikke å finne alle svarene – men forhåpentligvis å bli litt klokere på kvalitetsbegrepet.

Rolf Engelsen

Rolf Engelsen

Direktør i Utdanningsdirektoratet

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Gerd-Elise Mørland

Gerd-Elise Mørland

Direktør i Utdanningsdirektoratet

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Oda Radoor

Oda Radoor

Direktør i Utdanningsdirektoratet

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Lars Petter Hagen

Lars Petter Hagen

Direktør i Utdanningsdirektoratet

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. 

Venke Sortland

Venke Sortland

Direktør i Utdanningsdirektoratet

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. 

Amina Sewali

Amina Sewali

Direktør i Utdanningsdirektoratet

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings.

Silje Etternavn

Silje Etternavn

Direktør i Utdanningsdirektoratet

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings.

Regjeringen legger frem den nye meldingen om barne- og ungdomskultur på konferansens dag to. 

BARNE- OG UNGDOMS- KULTURMELDINGEN:

Lorem ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

MELD DEG PÅ NÅ!

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

11 + 15 =