BORTEBANE

OPPGAVER TIL FILMEN

Om filmen

Anna, Fred, Khalidi, Yu og Afnan vil alle vinne Norway Cup. De har trent et helt år under fjellene på Sunnmøre, på stuegulvet i Palestina og i varmen i Brasil. Vi følger dem gjennom kvalifisering, lette og

vanskelige kamper, i møte med urettferdige dommere, masete foreldre, nye venner og kanskje en flørt. Bortebane er en feelgoodfilm om vennskap, fotball, sursøtt godteri og en opplevelse for livet.

Hva betyr begrepene lagånd og solidaritet for deg? Hvordan viser de unge spillerne i filmen fram disse verdiene?

Vil du hjelpe oss å gjøre denne siden bedre? Svar på spørsmål fra chatboten Undre

Oppgave 1

Anna er 14 år og bor i Ålesund. Faren hennes hjelper henne med trening og motivasjon til drømmen hennes om å bli profesjonell fotballspiller. Hva tror du må til for å oppnå en slik drøm for en ung jente fra Ålesund? Hva tror du er gjør at noen allerede i ung alder har et veldig klart karrieremål og jobber bevisst mot dette, mens andre er usikre langt inn i voksenlivet? Hvilke egenskaper ser du i Anna som gjør at drømmen hennes kan være oppnåelig for henne? Hva sier hun selv om det som motiverer henne? Hva er farens rolle i dette? Hva er verdien og viktigheten av forholdet mellom barn og foreldre i valg av karriere og motivasjon til å nå målene sine?

Oppgave 2

Khalidi på 14 år bor i Philadelphia, USA. Faren hans trener også sammen med ham, ikke ulikt Annas far. Hva er likhetene og forskjellene mellom forholdet Khalidi og Anna har til fedrene sine og hvordan de motiveres av dem? Hva er Khalidi sin store drøm? Hvorfor spiller han for et lag fra Tanzania under Norway Cup, selv om han bor i USA? Hva er forskjellene på hvordan Khalidi og Anna uttrykker drømmene og målsettingene sine? Hvordan tror du Khalidi sin vei fram mot en fotballkarriere vil være?

Oppgave 3

Hva slags by er Philadelphia, og hvor i USA ligger den? Hva er byen kjent for? Hvem bor der? Hvordan lever folk der? Skriv litt om byens geografi, historie, demografi, kultur og økonomi. Hva vet du om Tanzania? Skriv litt om dette landets språk, geografi, historie, demografi, kultur og økonomi.

Oppgave 4

Yu, også 14 år, bor i Chengdu, Kina. Hva er forskjellen på måten Yu, Anna og Khalidi introduseres i filmen? Hva slags inntrykk får du av Yus liv? Hva er hennes motivasjon for å lykkes med sin fotballdrøm? Hvordan motiverer moren til Yu henne til å oppnå sin drøm? Hvordan skiller dette seg fra måten Anna og Khalidi motiveres? Hvordan tror du Yu sin vei fram mot en fotballkarriere vil være?

Oppgave 5

Hva slags by er Chengdu, og hvor i Kina ligger den? Hva er byen kjent for? Hvem bor der? Hvordan lever folk der? Skriv litt om byens geografi, historie, demografi, kultur og økonomi.

«Bortebane er kanskje årets beste motsats til det stadig mer pengegriske og hyperkommersielle fokuset i den internasjonale fotballen vi ser på TV uke etter uke. Norway Cup har vært arena for enorme gleder, store sorger, kjærlighet og vennskap for et vanvittig antall barn og ungdom helt siden starten 1972. Enten du er fra Sunnmøre, Kina eller Palestina føles akkurat denne uka i august som den viktigste og mest definerende til nå i livet.«

Jan Sæter, festivalomtale for Oslo Pix

Oppgave 6

Fred på 14 bor i Rio de Janeiro, Brasil. Hva slags inntrykk får du av forholdet mellom Fred og hans far? Hva virker å være den største motivasjonen til Fred på veien til fotballdrømmen? Hvordan tror du hans vei til en fotballkarriere vil være? Hvorfor tror du at han er nervøs for å reise til Norge?

Oppgave 7

Hva slags by er Rio de Janeiro, og hvor i Brasil ligger den? Hva er byen kjent for? Hvem bor der? Hvordan lever folk der? Skriv litt om byens geografi, historie, demografi, kultur og økonomi.

Oppgave 8

Afnan er 13 år og bor i Jerusalem. Hun er palestinsk og bor i en by som er delt mellom Palestina og Israel. Hvordan fremstår Afnans liv i denne introduksjonen? Hva er sentralt for motivasjonen hennes til å gjøre en god innsats under Norway Cup? Hvordan virker hennes forhold til foreldrene og søsknene å være?

Oppgave 9

Hva slags by er Jerusalem og hvor ligger den? Filmen introduserer byen som palestinsk. Juridisk sett er byen delt mellom Israel og Palestina, mens den i praksis er israelsk styrt. Hva er grunnen til dette? Hva er Jerusalems kompliserte historie? Hva er byen mest kjent for? Hvem bor der? Hvordan lever folk der? Skriv litt om byens geografi, historie, demografi, kultur og økonomi

Oppgave 10

Hvordan bor de fem lagene vi følger i filmen under turneringen? Hva synes du virker å være de største forskjellene på det norske og de fire utenlandske lagene? Hva er likhetene? Hvordan opplever de utenlandske lagene sitt første møte med Norge? Hva liker de og hva misliker de med innlosjeringen og kosten under oppholdet sitt? Hva slags sosioøkonomisk bakgrunn tror du ungdommene på lagene fra Kina, Brasil, Tanzania og Palestina kommer fra? Hvordan tror du deres familier sammenligner seg med gjennomsnittsfamilien i disse landene? Hvordan tror du Norge fremstår sammenlignet med hjemlandene til disse ungdommene?

Oppgave 11

Yu, Afnan, Fred og Khalidi snakke med foreldrene sine på telefonen etter tap og benkesitting under turneringen. Det går ikke helt som de fire hadde håpet og sett for seg. Hvordan skiller de fire samtalene seg fra hverandre? På hvilke måter blir de fire ungdommene støtte og/eller konfrontert av foreldrene sine? Hvordan framstår de to fedrenes samtaler med sønnene sine sammenlignet med de to døtrenes samtaler med sine mødre? Hvilke samtaler tror du virker mest oppbyggende og motiverende for de unge? Hva tror du er noen av grunnene til at de fire virker å ha såpass forskjellige forhold til foreldrene?

Oppgave 12

Freds første møte med en norsk jente blir en overraskelse for ham. Hvordan viser dette klippet noen av utfordringene som kan oppstår når noen fra forskjellige kulturer og forskjellig språk skal kommunisere med hverandre? Hvorfor tror du Fred er så nervøs for å gå bort og snakke med henne? Hvilke andre måter kommuniserer de to på enn rent verbalt, inntil de finner ut at de kan snakke med hverandre? På hvilke måter ser man kulturforskjellene på de norske og brasilianske ungdommene? På hvilke måter virker de helt like, som om de kommer fra akkurat samme kultur? Hva sier denne scenen om de forskjellige måtene mennesker kommuniserer på?

Oppgave 13

Khalidi og en venn snakker om det å tape og hva som er det viktigste når man spiller fotball. Hvilke forskjellige synspunkter har de to om dette? Hvordan kan vi se foreldrene deres speilet i synspunktene deres? Hvorfor tror du at Khalidis venn har en ganske annen oppfatning enn ham selv av hva som er det viktigste med å delta på Norway Cup? Hva tror du er grunnen til at Khalidi er så uenig i det vennen sier, og at han oppfatter det som respektløst å si at det viktigste er at man har det gøy? Hvem av de to er du mest enig med? Hva mener du er det viktigste ved å konkurrere i en sport eller på andre måter?

Oppgave 14

Mot slutten av turneringen går det som det må for de fleste av lagene. Til slutt skal det stå igjen kun én vinner, og nødvendigvis mange tapende lag. Hvordan reagerer de forskjellige ungdommene når de til slutt ryker ut av turneringen? Hva er likhetene og forskjellene mellom reaksjonene deres? Hvem er det de søker og får støtte hos? Hvordan snakker trenerne til lagene sine etter tapet? Hvordan skiller dette seg fra hvordan de tidvis har snakket tidligere i turneringen for å motivere lagene sine? Hva tror du er nøkkelen til å være en god motivator og leder, enten det er for et fotballag eller en annen gruppe mennesker? Hva tror du er den viktigste erfaringen disse ungdommene tar med seg fra Norway Cup, enten de tapte eller vant?

Oppgaver om dokumentarfilmteori

Oppgave 1

Beskriv kort hva filmen handler om og hvilke(t) argument(er) den presenterer.

Oppgave 2

Ifølge Aristoteles’ lære om retorikk bruker vi tre appellformer for å overbevise andre: etos, logos og patos. Etos kan vi definere som troverdighet, eller avsenderens troverdighet. Logos appellerer til publikums logiske sans eller fornuft. Patos er i retorisk sammenheng at man appellerer til publikums følelser. Hvilken av disse metodene mener du filmskaperne bruker mest av i filmen og hvordan gjøres dette?

Oppgave 3

Hva mener du er filmens hovedargument? Hvor effektivt føler du at den presenterer dette? Hvilke scener i filmen er med på å bygge opp under dette hovedargumentet? Appellerer disse scenene hovedsakelig til logos eller patos? På hvilke måter gjør de dette? Hvordan opplever du filmens etos, eller troverdighet? Beskriv hvorfor.

 

«Kjennetegnene til en dokumentarmetode vil fremstå som dominerende i en gitt film, men de dikterer eller bestemmer ikke hvert eneste aspekt av filmen.«

Bill Nichols, amerikansk filmteoretiker

Oppgave 4

Den amerikanske filmteoretikeren Bill Nichols har definert seks kategorier eller metoder for hvordan innholdet i forskjellige typer dokumentarfilm blir framstilt:

Forklarende – en allvitende forteller, for eksempel med bruk av voice-over, framstiller et argument ved hjelp av bilder og ord med fokus på objektivitet og logisk argument

Observerende – en objektiv avfotografering av virkeligheten, iblant beskrevet som «cinéma verité», «direct cinema» eller «flue på veggen»

Deltagende – presenterer forholdet mellom filmskaperen og subjektet ved at filmskaperen deltar i filmens hendelser

Refleksiv – problematiserer filmens tema og det å lage film om dette (ser på seg selv)

Performativ – setter spørsmål ved hva som er viten, fokuserer på spennet mellom den subjektive opplevelse og hva som faktisk skjedde

Poetisk – formmessig fokus, søker å skape en stemning og tone fremfor å informere

En dokumentarfilm kan gjerne bruke flere av disse framstillingsmåtene, men en av dem vil ofte oppleves som dominerende i filmen. Hvilke av disse metodene bruker denne filmen? Hvilke scener bruker hvilke fortellermetoder? Hvilken kategori vil du plassere filmen som helhet i, og hvorfor?

Oppgave

En dokumentarfilms visuelle stil er en viktig del av hvordan publikum opplever filmen. Noen av begrepene man bruker for å beskrive visuell stil er:

Objektiv – kameraet holder seg ofte mer på avstand og observerer hendelsene i filmen («Flue på veggen» er et eksempel på objektiv stil)

Subjektiv – kameraet er ofte tett oppi hendelsene i filmen, gjerne håndholdt, og kan iblant oppleves som en konkret persons synsvinkel

Cinematisk – ligner estetisk mer på fiksjonsfilm, ofte mer polert og konvensjonelt penere enn tradisjonell dokumentarisk stil

Poetisk – bruke ofte visuelle metaforer for å reflektere filmens tematikk

Skjult kamera – kameraet har vært skjult, eller oppleves slik av publikum

«Flue på veggen» – en observerende, ofte litt upolert visuell stil

«Talking heads» – bruk av et statisk kamera på et intervjuobjekt

En film kan ofte kombinere flere av disse stilene, gjerne i en og samme scene. Allikevel har de fleste filmer en dominerende visuell stil som brukes oftest og mest framtredende. Hvilke av disse visuelle stilene bruker denne filmen? Gi eksempler på hvordan disse er brukt og hvilke scener de brukes i. Velg tre scener og beskriv hvorfor de er spesielt representative for filmens visuelle stil.

Oppgave 6

Også lyd og musikk er viktige elementer i en dokumentarfilm, og kan blant annet være med på å skape riktig stemning, økt troverdighet og underbygge filmens tematikk. Noen av begrepene man bruker for å beskrive lyd og musikk er:

Diegetisk – lyd eller musikk som eksisterer i filmens verden, altså kan den høres av personene i filmen

Ikke-diegetisk – lyd eller musikk som eksisterer utenfor filmens verden, altså kan den ikke høres av personene i filmen, kun av publikum

Fortellerstemme – en ikke-diegetisk fortellerstemme som henvender seg til filmens publikum, ofte kalt «voice-over»

Lyddesign – et samlebegrep for den kunstneriske utformingen av lyden i en film, som blant annet består av lydeffekter og atmosfærelyd

Lydeffekter – lyd som legges til en scene for å lydlegge konkrete hendelser i eller utenfor bildet (såkalt diegetisk lyd), eller lyd som ikke er knyttet til noe konkret i en scene, men brukes som et stemningssettende grep (såkalt ikke-diegetisk lyd)

Atmosfærelyd – lyd som legges til en scene for å lydlegge atmosfæren eller noe som skjer i bakgrunnen i en scene (såkalt diegetisk lyd), eller lyd som ikke er knyttet til noe konkret i filmen, men brukes som et stemningssettende grep (såkalt ikke-diegetisk lyd)

Hvordan brukes lyddesign i denne filmen? Hvilke scener bruker lyddesign for å fortelle seeren om ting som skjer utenfor bildet? Hvordan påvirker dette hvordan publikum opplever det vi ser i bildene? Hvilke viktige hendelser i filmen fortelles i vel så stor grad gjennom lydbildet som visuelle bilder? Gi eksempler på scener med framtredende bruk av lyddesign og hvilken stemning eller følelse filmskaperne har forsøkt å løfte fram med dette grepet.

Vil du hjelpe oss å gjøre denne siden bedre? Svar på spørsmål fra chatboten Undre