Betydningen av en visningsarena

Markedet for scenekunst har bidratt til gode sceneopplevelser for barn og unge over hele landet siden 1996.

Gjennom hele 26 år har Markedet for scenekunst (MFS) i Sandefjord etablert seg som en sentral møteplass for scenekunstnere, DKS-produsenter, kulturhus og festivaler i hele Norge.

Markedet for scenekunst 2022 avholdes 23.–25. august, og programmet legges ut i juni.

Markedet er i dag en av seks nasjonale visningsarenaer for Den kulturelle skolesekken (DKS). De andre er Marked for Musikk, Arena Film, SPOR (kulturarv), Øyepå (visuell kunst) og Komma (litteratur). Men det hele startet altså i Sandefjord…

Hopp rett til betydningen for…

Prinsessen som aldri sovnet

– Det å jobbe med Den kulturelle skolesekken og disse visningsarenaene, som vi nå har for alle kunst- og kulturuttrykkene i DKS, henger tett sammen. Og jeg tenker Markedet for scenekunst er utrolig viktig inn i det årshjulet, fortalte kunstnerisk leder Gunn Strand Eliassen da vi besøkte markedet i fjor.

Koronapandemien la en kraftig demper på jubileet i 2021, men den har ikke svekket betydningen av den lengstlevende visningsarenaen for Den kulturelle skolesekken. Faktisk oppsto markedet allerede før DKS eksisterte som nasjonal ordning, tilbake i 1996.

Etter 18 år i jobben blir Gunn Strand Eliassen fortsatt like nervøs og stresset kvelden før åpningsdagen, men det går som regel bra.

– Det som var litt artig med Teatermarkedet, som det het den gang, var at jeg akkurat var ferdig med min utdannelse på Akademiet for figurteater i Fredrikstad. Så det første markedet spilte jeg på selv, med forestillingen «Prinsessen som ikke ville sove», forteller Eliassen.

Hun turnerte med teater i 2-3 år, men så kom barn og det medfølgende behovet for å slå rot. Som ekte sandefjording ønsket hun å jobbe i hjembyen, og hun kapret til slutt en ledig vikarstilling i kulturseksjonen i Sandefjord kommune. Etter noen år og en omorganisering ble hun kunstnerisk leder for MFS i 2004.

– Og siden har vi holdt det gående. Vi har feiret 10-, 15- og 20-årsjubileum. I 2021 skulle vi ha feiret 25 år, men det ble tonet litt ned på grunn av omstendighetene. Vi måtte også avlyse alle forestillinger fra utlandet, sier «markedsgeneralen» med et lite sukk. Men hun ser allerede fram mot neste jubileum.

Så langt har hele 766 unike forestillinger vært vist på markedet, gjennomsnittlig 30 forestillinger per år.

En viktig arena for DKS

Da Den kulturelle skolesekken ble etablert som nasjonal ordning i 2001, fikk markedet og regionen en viktig rolle som DKS-møteplass.

– Vi så at det var veldig mange fylkes- og kommunekontakter som hadde stor nytte av å komme hit. Og så kom vår «søsterorganisasjon» Marked for Musikk i Larvik, som gjør at vi har begge disse arenaene her i Vestfold og Telemark. Så det er veldig mange DKS-folk som møtes her, forteller Eliassen.

En av dem er Kurt Lisø, som har vært musikk- og scenekunstprodusent for DKS Rogaland siden 2009. Han har vært på markedet flere ganger for å finne produksjoner til DKS-turneer i hjemfylket.

Kurt Lisø - portrett

– Målgruppe-publikummet hjelper deg å forstå formidlinga mot den aktuelle målgruppa.

Kurt Lisø

– Vi kommer hit for å se på noen av de produksjonene vi har vurdert via DKS-portalen. Det er ofte vanskelig å vurdere produksjoner kun fra innsendt materiale. Noen utøvere lager veldig gode trailere og er flinke til å skrive forslagstekster, mens andre ikke er så flinke til det. Kvaliteten på forestillingen kan imidlertid være helt annerledes enn inntrykket du får fra det innsendte materialet. Så det aller beste er helt klart å være ute og se forestillingene, sier Lisø.

Han trekker fram betydningen av å ha barn og unge, selve målgruppa for forestillingene, til stede når han selv skal gjøre en vurdering.

– Det er så mye lettere å bli engasjert da, fordi du knytter forestillingene til målgruppa. Når du ser forestillingen alene, er det ofte lett å knytte den til seg selv. Målgruppepublikummet hjelper deg å forstå formidlinga mot den aktuelle målgruppa, sier den erfarne DKS-produsenten.

– Markedet for scenekunst er en av de viktigste nasjonale scenekunstfestivalene i DKS-sammenheng, og viser et bredt spekter av det aller beste som er tilgjengelig her og nå for målgruppa barn og unge. Her har jeg sett forestillinger jeg aldri glemmer, og blitt både rørt og provosert. Programrådet, med kunstnerisk leder Gunn Strand Eliassen i spissen, har nese for kvalitet.

Ragnhild Tronstad

fagansvarlig scenekunst, Kulturtanken

– Jeg kom til det første Markedet for scenekunst for 25 år siden fordi jeg skulle kjøpe inn forestillinger til kommunens bibliotek. Tenk så fantastisk å kunne få se noe før man bestilte. Da jeg senere var med på forskjellige produksjonslag, ble også Sandefjord en viktig møteplass. Vårens vakreste eventyr kalte jeg happeningen, men høsten kan jo også være deilig.

Torstein Seim

teaterprodusent

En viktig arena for lokalt kulturliv

Gunn Strand Eliassen understreker at MFS ikke kunne rundet 25 år uten støtten fra lokalpolitikerne, som år etter år bevilger penger til både markedet og DKS.

– Lokalpolitikerne er veldig stolte av markedet, og de ser nytten. I tillegg har vi et veldig godt kultursamarbeid med de andre kommunene i Vestfold og Telemark. Det er et regionalt DKS-nettverk som har en stor stemme inn, og det er også viktig for forankringen i skolen, sier Eliassen.

På markedet i 2021 fant vi en av de lokale kulturpolitikerne. Maja Foss Five (Ap) er hovedutvalgsleder for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett i Vestfold og Telemark, og vil gjerne skryte av Sandefjord kommune.

– Det at kommunen tør å satse og bruke så mye ressurser på å skape en sånn møteplass, viser hva man kan få hvis man er villig til å satse på kultur.

Maja Foss Five

Else Blom og Maja Foss Five foran Hjertnes kulturhus.

Kulturdirektør Else Blom og hovedutvalgsleder for kultur, Maja Foss Five, fra Vestfold og Telemark fylkeskommune. Her utenfor Hjertnes kulturhus, hvor markedet er blitt avholdt i alle år.

– Det at kommunen tør å satse og bruke så mye ressurser på å skape en sånn møteplass, viser hva man kan få hvis man er villig til å satse på kultur. Det er kunstnerne som skaper innholdet, men det er det offentlige, gjennom DKS, skoler og barnehager, men også kulturhus og andre, som kjøper opp. Og hva det genererer av arbeidsplasser og legger igjen av verdi til næringsliv, reiseliv, barn og unge, god oppvekst og så videre – vi kan snakke uendelig om konsekvensene av et sterkt og godt kulturliv, sier Five.

Hun påpeker at dersom det offentlige tar ansvar og er villig til å bruke ressurser på kultur, får man som regel mangfoldig tilbake.

– Jeg synes at kommunene i Vestfold og Telemark, og fylkeskommunen selv, viser gjennom vedtak og prioriteringer at man oppriktig ønsker å satse på kultur fordi man ser at det har en stor verdi. Og det er Markedet for scenekunst et eksempel på.

En viktig arena for scenekunst til barn og unge

Markedet for scenekunst er altså den offisielle visningsarenaen for scenekunst i Den kulturelle skolesekken. Men kulturdirektøren i Vestfold og Telemark, Else Blom, understreker at DKS-produsenter ikke er de eneste som benytter seg flittig av markedet.

– Her er det oppkjøpere fra festivaler, biblioteker og kulturhus. Det er fordi en god produksjon for barn og unge er en god produksjon for barn og unge, uavhengig av om den skal vises på skole, festival eller kulturhus, påpeker Blom. Hun har selv jobbet i Sandefjord kommune, både med DKS og med selve markedet.

– Vi har virkelig jobbet for at det skal handle om gode produksjoner for barn og unge, som kan vises flere steder. Det er det vi ønsker, gode produksjoner!

– Vi har virkelig jobbet for at det skal handle om gode produksjoner for barn og unge, som kan vises flere steder.

Else Blom

Programmer fra de første årene med teatermarked i Sandefjord.

Programmer fra de første årene med teatermarked i Sandefjord. Foto: Markedet for scenekunst

De første årene var markedet organisert mer som Fringe-festivalen i Skottland, hvor nær sagt alle kan komme og vise fram sin scenekunst, uten noe filter. Men så ble det etablert programråd, og det ble innført en søknadsprosess. Sakte, men sikkert har MFS blitt mer og mer profesjonalisert.

Maja Foss Five forteller at hennes første møte med markedet var mens hun studerte til å bli teaterpedagog på starten av 2000-tallet.

– Vi var her som ivrige, lærelystne og ekstremt kritiske studenter. Minnet mitt er at vi var veldig strenge. Den gangen kikket vi til scenekunstmiljøene i Sverige og Danmark, og skrøt veldig av dem. Det var liksom de som var gode, men nå tror jeg vi er høyt der oppe. Og jeg tror absolutt at Markedet for scenekunst og DKS for øvrig har bidratt til dette, sier Five, og utdyper:

– Den utviklingen som markedet har hatt, ved at de har innført programråd, laget et nåløye og satt kvalitetskrav til det som blir presentert, det tror jeg absolutt har hevet standarden. Og jeg tror at DKS, som har skapt et godt arbeidsmarked for de som lager scenekunst for barn og unge, har bidratt mye. Når du blir verdsatt for den jobben du gjør, er det med på å heve både kvalitet og status.

– Markedet for scenekunst byr alltid på inspirerende møter. Programmet inviterer til en nærhet mellom skuespillere, publikum og arrangører. De lykkes i å viske ut skillet mellom scene, sal og roller. Å kunne oppleve kunsten tett på det viktigste publikummet og observere hvordan barna og utøverne interagerer, reagerer og gir et nytt lag til historiene som spilles ut, er unikt for å vurdere og gjøre bookinger som passer sin egen målgruppe og scene. Bredden i uttrykk, format og tema, bidrar til viktig påfyll i verktøykassa.

Kunstnerisk leder, Gunn Strand Eliassen, løfter markedet stadig fremover i en åpen og nysgjerrig tone som skaper viktige rom for et scenekunstfelt i stadig utvikling.

Laila Egeberg

kunstnerisk leder, Miniøya

En viktig arena for utøverne

At markedet tiltrekker seg oppkjøpere fra hele Norge, har mange scenekunstutøvere erfart. Deriblant skuespiller Anders Sanzén.

– Dette er den sjette forestillingen jeg er på markedet med. Første gang var vel i 2006, forteller Sanzén, mens han legger fra seg telefonen som han har benyttet flittig i «Den trøtte mannen», en forestilling fra Jo Strømgren Kompani.

– Betydningen av markedet for meg som scenekunstner er utrolig stor. Da jeg spilte «Rasmus på loffen» her for noen år siden, var det en som stoppet meg på veien ut for å kjøpe forestillingen. Og da jeg kom til plassen utenfor kulturhuset, var det enda en som stoppet meg og ville kjøpe. Så for noen forestillinger har markedet betydd utrolig mye.

Skuespiller Anders Sanzén på scenen.

Anders Sanzén i «Den trøtte mannen» under Markedet for scenekunst 2021.

Den svenske skuespilleren har vært på DKS-turneer siden 2005, og anslår at han har spilt 1500 forestillinger for rundt 150 000 barn og unge.

– Vi har ikke noe som DKS i Sverige, selv om vi har noe som heter «skapende skole». Men det er så bra at det er toppstyrt her i Norge, og at det går penger fra staten og Norsk Tipping inn i kulturtilbud for barn og unge. Det gir masse arbeidsplasser, og det er en vinn-vinn-vinn-situasjon, både for utøvere, skolen og elevene. En fantastisk ordning!

– Betydningen av markedet for meg som scenekunstner er utrolig stor.

Anders Sanzén

– For alle oss som arbeider med eller er opptatt av scenekunst for en ung målgruppe har Markedet for scenekunst i Sandefjord vært en helt sentral møteplass og scenekunstdestinasjon i Norge. Markedet for scenekunst har vært en avgjørende visningsarena for scenekunstnere og har bidratt til at mange forestillinger har fått et godt og langt liv på veiene rundt om i Norges fylker til glede for mange generasjoner skoleelever.

Gunn Strand Eliassen har, med sin stødige og dyktige ledelse, sørget for at Markedet har utviklet seg i takt med den utviklingen scenekunsten for barn og unge har hatt her til lands, og ikke minst sørget for et alltid like hyggelig, raust og profesjonelt vertskap som gjør Markedet til den gode sosiale møteplassen det også er.

Ådne Sekkelsten

daglig leder, Scenekunstbruket

Fakta om Markedet for scenekunst (MFS)

  • MFS er en nasjonal visningsarena for presentasjon, kjøp og salg av profesjonell scenekunst for barn og unge.
  • MFS har eksistert siden 1996, de første årene under navnet Teatermarkedet.
  • MFS har utviklet seg til å bli en betydelig nasjonal leverandør av scenekunst til festivaler, kulturhus, bibliotek og Den kulturelle skolesekken.
  • MFS eies av Sandefjord kommune, som er hovedarrangør. Vestfold fylkeskommune er tilskuddsgiver og medarrangør. Kulturtanken er samarbeidspartner. MFS støttes av Kulturrådet og er medlem av Norway Festivals.

Les mer på markedet.org

Foto i denne artikkelen: Erik Brandsborg/Kulturtanken.
Bilder fra Markedet for scenekunst 2021 inkluderer produksjonene «Pirater fra Karibien» med Teater Krutt, «Fritt fram» med Kompani TO, «Det var en gang det ble et nå» med Teater Joker og «Kaya + Kosmos» med Tilta Teater.